Dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat fuq il-pjattaforma komunitarja ta’ Futurium taħt id-dominju: “https://futurium.ec.europa.eu/

Ma japplikax għal kontenut jew siti web oħra ppubblikati fuq id-dominju europa.eu jew kwalunkwe wieħed mis-subdominji tiegħu. Dawn is-siti web u l-kontenut tagħhom se jkollhom id-dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà speċifika tagħhom stess.

Dan is-sit web huwa mmaniġġjat minn DĠ CNECT (id-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija tal-Kummissjoni Ewropea). Huwa mfassal biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inklużi persuni b’diżabilità.

Għandek tkun tista':

-tibbrawżja s-sit web u taqra jew tniżżel il-kontenut tiegħu fil-format ta’ HTML, tara l-immaġnijiet, tara u tisma’ l-vidjos;

-taqsam il-kontenut tal-websajt fuq netwerks soċjali jew permezz ta 'e-mail;

-jikkuntattja lill-Kummissjoni għal kull tip ta » inkjesta;

-iżżumja sa 200 % mingħajr problemi;

-tinnaviga l-biċċa l-kbira tas-sit web billi tuża tastiera biss;

-tinnavigal-biċċal-kbira tas-sit web billi tuża qarrej tal-iskrin u diskors moderni; software ta’ rikonoxximent (fuq il-kompjuter jew it-telefown tiegħek);

- aqra l-kontenut u l-links ta’ aċċess mingħajr kwistjonijiet ta’ kuntrast; 

Dan is-sit web huwa mfassal biex jikkonforma mal-istandard tekniku għas-siti web u l-apps tal-mowbajl, EN 301 549, v.3.2.1. Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal-verżjoni2.1 tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenuttal-Web (WCAG).

Status ta' konformità

Dan is-sit web huwa parzjalment konformi mal-LinjiGwida għall-Aċċessibbiltàtal-Kontenut tal-Web(WCAG) 2.1 Livell AA.. Ara “Kontenut mhux aċċessibbli” għal aktar dettalji.

Is-sit web ġie ttestjat l-aħħar fis-16ta’ Mejju 2024.

Tħejjija ta' din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni tħejjiet fis-16 ta' Mejju 2024.

 

Id-dikjarazzjoni hija bbażata fuq rieżami ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ paġni web, bl-użu ta’ taħlita ta’ ttestjar manwali u awtomatizzat.

 

Feedback

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web ta’ Futurium. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà:

· Email: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

· Formolata’ feedback: https://futurium.ec.europa.eu/contact/feedback
(jekk jogħġbok żomm lura milli tipprovdi informazzjoni sensittiva fil-formola, eż. kwalunkwe informazzjoni li tiżvela informazzjoni finanzjarja personali, informazzjoni relatata ma’ saħħtek, jew kwalunkwe suġġett sensittiv ieħor).


Nippruvaw inwieġbu għall-feedback fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tal-mistoqsija għand id-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni.

Kompatibbiltà mal-brawżers u t-teknoloġija ta’ assistenza

Is-sit web “Futurium” huwa mfassal biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji ta’ assistenza l-aktar użati li ġejjin:

l-aħħarverżjoni tal-browsers Google Chrome u Apple Safari;

Flimkienma 'l-aħħar verżjonijiet ta' JAWS, NVDA, VoiceOver u TalkBack.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-aċċessibbiltà tas-sit web “Futurium”tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem bil-kombinazzjoni partikolari ta’ brawżer tal-web u kwalunkwe teknoloġija ta’ assistenza jew plugins installati fuq il-kompjuter tiegħek:

HTML

·Il-WAI-ARIA

·CSS

·JavaScript

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web “Futurium”,aħna konxji ta’ xi limitazzjonijiet, li qed naħdmu biex nirranġaw. Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufa u s-soluzzjonijiet potenzjali. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa 'ma' kwistjoni mhux elenkata hawn taħt.

Limitazzjonijiet magħrufa għas-sit web “Futurium”:

1.    Testi alternattivili ma jfissru xejn (fl-attribut tal-kodiċi “alt”) jistgħu jidhru minħabba n-nuqqas ta’ għarfien dwar l-aċċessibbiltà tal-kontributuri ewlenin.

2.    L-attribut HTML “lang” se jsegwi l-lingwa magħżula mill-utent, irrispettivament mill-għodod tat-traduzzjoni awtomatika li pplaggjajna biex nappoġġjaw l-aċċessibbiltà tal-lingwa għal partijiet mhux tradotti tal-kontenut.

3.    Il-mapepinterattivi mhumiex aċċessibbli għall-qarrejja tal-iskrin u għall-utenti tat-tastiera, u lanqas ma hija pprovduta alternattiva għat-test; jistgħu ma jkunux ta’ kuntrast suffiċjenti jew iġibu ruħhom ħażin waqt li jkunu qed jiżżumjaw (overlapping) u jista’ jkun fihom nassa tat-tastiera;

4.    Xi kontenut awdjoviżiv jista’ ma jkunx ottimizzat, b’mod partikolari:

-Xi immaġnijiet jistgħu jitilfu deskrizzjoni sinifikanti, għall-kuntrarju immaġnijiet purament dekorattivi jistgħu jsiru viżibbli għall-qarrejja tal-iskrin; it-titli li jintroduċu l-vidjos mhux dejjem ikunu sinifikanti wkoll;

-Xi immaġnijiet jistgħu ma jkollhomx kuntrast suffiċjenti;

- Xi vidjos irreġistrati minn qabel jista’ jkun fihom informazzjoni testwali akkumpanjata minn soundtrack mużikali biss, mingħajr ebda narrazzjoni jew traskrizzjoni tat-test li takkumpanjaha;

5.    F’xi każijiet, in-navigazzjoni bit-tastiera biex jintgħażlu l-filtri tista’ ma taħdimx kif suppost, tista’ taħbat mal-kmand tal-qarrejja tal-iskrin u tista’ tippreżenta informazzjoni konfuża;

6.    xi elementi tal-intestatura ma jintużawx b’mod konsistenti;

7.    xi tikketti jistgħu ma jkunux relatati b’mod korrett mal-oqsma tal-formola korrispondenti tagħhom, mhux kollha ġew tradotti.

8.    xi buttuni u/jew links ma għandhomx test li jinqara

9.    xi dokumenti huma f’format PDF u mhumiex aċċessibbli