Erklæring om databeskyttelse

Databehandling vedrørende: Futurium-platformen og -grupperne.

Dataansvarlig: Den enhed i Europa-Kommissionen, der har oprettet og administrerer gruppen (se venligst siden "Om" eller overskriften for den gruppe, du er medlem af, for at finde den relevante enhed)

Intern databehandler: Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, kontor R.3.

Referencenummer: DPR-EC-00787

Indholdsfortegnelse

 1. Indledning
 2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
 3. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
 4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 6. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem bliver de videregivet til?
 7. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?
 8. Kontaktoplysninger

 

Indledning

Denne databeskyttelseserklæring vedrører Futurium-platformen og alle aktiviteter i forbindelse med Futurium-grupperne som f.eks. onlinedeltagelse på platformen. Her kan du læse, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personlige oplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine oplysninger. EU's institutioner er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og privatlivets fred. Eftersom denne tjeneste indsamler og behandler personoplysninger, er den omfattet af særlige databeskyttelsesregler[1]. Futurium-platformen ejes af Europa-Kommissionen. Futurium-grupperne forvaltes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD CONNECT) og en række andre generaldirektorater.

[1]Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 

 

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til at administrere Futurium-grupperne. Indsamling og anvendelse af dine data gør det muligt for os at verificere, at du er medlem af en gruppe, kontakte dig om online- og offlineaktiviteter vedrørende gruppen og sørge for, at du kan deltage i dem, samt få et overblik over de forskellige typer af medlemmer af grupperne.

Behandlingen af personoplysninger for at kunne organisere og administrere Futurium-grupperne er lovlig i henhold til artikel 5, litra d), i forordning (EU) 2018/1725, fordi brugerne giver deres samtykke, inden de bliver medlem. Formålet med den enkelte Futurium-gruppe og dertil knyttede politiske beslutninger er beskrevet nærmere under fanebladet "Om" på gruppens side på Futurium-websitet.

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for oprettelsen af din konto på Futurium-websitet, hvilket gør det muligt for dig at deltage i de grupper, der hostes af onlineplatformen Futurium. Derudover behandler vi personoplysninger for at kunne organisere og administrere disse grupper.

I. Data, der indsamles fra alle brugere (medlemmer og ikke-medlemmer): IP-adresse, som kun indsamles af sikkerhedsgrunde.

Systemadministratoren modtager din IP-adresse, hvis den ikke er maskeret.

II. Data, der behandles fra alle registrerede brugere:

Obligatoriske data

II. a) Fornavn og efternavn (indhentet via EU Login)

II. b) E-mailadresse (indhentet via EU Login)

II. c) URL for den webside, hvor brugeren kommer fra, og for den besøgte side

II. d) Klokkeslæt for login

II. e) Organisation (afhængigt af de oplysninger, brugeren har angivet ved oprettelsen af sin EU Login) (indhentet via EU Login)

II. f) Afdeling (afhængigt af de oplysninger, brugeren har angivet ved oprettelsen af sin EU Login) (indhentet via EU Login).

II. g) medlemskab af lokalsamfund.

Disse data bliver en del af brugerkontoen.

Ud over de obligatoriske personoplysninger, der er nævnt ovenfor, kan den enkelte udøvende dataansvarlige anmode om supplerende personoplysninger. I så fald kan den enkelte udøvende dataansvarlige vælge at indsamle yderligere personoplysninger. Disse supplerende personoplysninger kan være enten "obligatoriske" (uden dem kan brugeren ikke deltage i gruppen) eller "frivillige" (brugeren kan vælge at angive dem eller ej, men vedkommendes deltagelse i gruppen afhænger ikke af oplysningerne).

Eksempler på sådanne supplerende personoplysninger: By og land Profilbillede Navnet på den virksomhed, hvor den registrerede bruger arbejder Stilling Indhold offentliggjort af den registrerede bruger Begrundelse for at blive medlem af gruppen.

Registrerede brugere af platformen kan desuden vælge at give yderligere information, som kan indeholde personoplysninger:

 • Artikler
 • Kommentarer
 • Billeder og tekstfiler
 • Links, f.eks. til videoer.

Bemærk, at Kommissionen ikke anmoder om eller forventer, at Futurium-deltagerne i deres bidrag til grupperne angiver hverken i) særlige kategorier af oplysninger som defineret i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 (personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsforhold eller seksuel orientering) eller ii) personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser som omhandlet i artikel 11 i forordning (EU) 2018/1725, der vedrører dem selv eller tredjemand. Hvis deltagerne vælger at angive disse typer personoplysninger, er det på eget ansvar. Moderatoren kan beslutte at slette sådanne personoplysninger ud fra en individuel vurdering.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Europa-Kommissionen opbevarer dine data, så længe der er behov for at følge op på den pågældende Futurium-gruppe, dvs. i forbindelse med driften og administrationen af gruppen.

Logdata (besøgt URL, tidspunkt for login, navn og e-mail for den loggede bruger) opbevares i 3 timer.

Oplysninger om den tid, der er gået for brugerregistrering og seneste adgang på platformen, opbevares, så længe folk er medlemmer af platformen.

Alle andre personoplysninger vil blive opbevaret i 5 år efter din seneste interaktion med platformen. Derefter bliver de slettet, medmindre du giver udtryk for, at du ønsker fortsat at være registreret bruger af platformen.

Dine personoplysninger vil blive slettet fra platformen inden udløbet af denne femårige opbevaringsperiode, hvis du beder om det (se kontaktoplysningerne i afsnit 8 nedenfor).

 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Alle data i elektronisk format (e-mails, dokumenter, uploadede data osv.) lagres på Kommissionens servere eller på servere, der tilhører Kommissionens kontrahenter. Driften af disse servere foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2006)3602 af 16. august 2006 om sikkerheden i de informationssystemer, der bruges af Europa-Kommissionen. Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse, når de behandler personoplysninger på vegne af Kommissionen.

 

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem bliver de videregivet til?

Webstedets administratorer (Kommissionens personale) og andre af Kommissionens medarbejdere kan efter "need to know-princippet" få adgang til alle de personoplysninger, du har angivet.

Andre personer end disse kan få vist dine oplysninger, afhængigt af deres adgangsrettigheder:

 • Hvis du er registreret bruger, vil dit fornavn og efternavn, din organisation og afdeling (som angivet i EU Login), dit profilbillede (hvis du har uploadet et) samt det indhold, du lægger op, kunne ses af alle besøgende på websitet, hvis du har tilmeldt dig en åben tematisk gruppe og/eller har postet indhold på platformen. Hvis du kun registrerer dig som bruger på platformen og ikke foretager dig andet, vil disse data ikke være synlige for besøgende og andre brugere.
 • Hvis du er registreret bruger, vil dit fornavn og efternavn, din organisation og afdeling (som angivet i EU Login), dit profilbillede (hvis du har uploadet et) samt det indhold, du lægger op i en lukket gruppe, udelukkende kunne ses af medlemmerne af denne gruppe. Besøgende på platformen kan ikke få adgang til disse data, hvis de ikke er medlemmer af denne lukkede gruppe. Du kan vælge eller fravælge at blive kontaktet af andre medlemmer (standardindstillingen er Nej), men der er ikke mulighed for at blokere bestemte brugere.
 • Moderatorerne kan se de oplysninger, du angiver, hvis du anmoder om at blive medlem af tematiske grupper. Disse moderatorer kan være databehandlere, der arbejder uden for Kommissionen.

Yderligere personoplysninger, som du uploader som del af din profil, er kun synlige for registrerede brugere af platformen. Du kan konfigurere dine indstillinger for databeskyttelse og bestemme, hvilke af disse personoplysninger der skal være synlige for andre brugere.

 

Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Som registreret bruger af Futurium-platformen kan du ændre eller slette dine personoplysninger i platformens profilafsnit. Du kan også ændre eller slette det indhold, du har postet.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til den udøvende dataansvarlige (den enhed i Europa-Kommissionen, der administrerer din gruppe) ved at klikke på "´kontakt gruppeadministrator(er)". Hvis du foretrækker det, kan du også kontakte GD CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Du kan udøve dine rettigheder som registreret (retten til at trække dit samtykke tilbage, retten til at få adgang til, berigtige eller slette dine personoplysninger, retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger og retten til dataportabilitet) ved at kontakte den udøvende dataansvarlige (den enhed i Europa-Kommissionen, der administrerer din gruppe) ved at klikke på "kontakt gruppeadministrator(er)". Hvis du foretrækker det, kan du også kontakte GD CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål, betænkeligheder eller klager vedrørende indsamling og brug af dine personoplysninger, kan du kontakte:

– den dataansvarlige, dvs. den enhed i Europa-Kommissionen, der administrerer din gruppe (fællespostkassen for denne enhed findes på din gruppes "Om"-side eller under overskriften for din gruppe)

eller (efter eget valg)

– den interne databehandler: GD CONNECT kontor R.3 "Videnstyring og innovative systemer"

Building Copernicus L-51

B-1049 Bruxelles

E-mail: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Du kan også kontakte Kommissionens databeskyttelsesrådgiver: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

I tilfælde af uoverensstemmelser kan du klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: edps@edps.europa.eu.

Du kan finde mere detaljeret information i databeskyttelsesrådgiverens register: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_da