Izjava o varstvu osebnih podatkov v okviru platforme Futurium in njenih skupnosti uporabnikov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kazalo

 1. Uvod
 2. Zakaj obdelujemo vaše podatke?
 3. Katere podatke zbiramo in obdelujemo?
 4. Kako dolgo hranimo vaše podatke?
 5. Kako varujemo vaše podatke?
 6. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo?
 7. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?
 8. Kontaktni podatki

Uvod

Izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na platformo Futurium in vse dejavnosti, povezane s skupnostmi Futurium (kot je spletno sodelovanje na platformi). Pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih podatkov. Evropske institucije so zavezane varstvu in spoštovanju vaše zasebnosti. Ta služba zbira in nadalje obdeluje osebne podatke, zato se uporabljajo posebna pravila o varstvu podatkov[1]. Platforma Futurium je v lasti Evropske komisije; skupnosti Futurium upravljajo Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT) in drugi generalni direktorati.

[1] Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

 

Zakaj obdelujemo vaše podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za upravljanje skupnosti Futurium, ki jih ustanovijo GD CONNECT, drugi generalni direktorati ali izvajalske agencije. Zbiranje in uporaba vaših podatkov nam omogočata, da uredimo vaše članstvo v skupnosti, stopimo v stik z vami pri spletnih in drugih dejavnostih, povezanih s skupnostjo, in zagotovimo, da pri njih sodelujete ter da imate pregled nad različnimi vrstami članov skupnosti.

Postopki obdelave osebnih podatkov za organizacijo in upravljanje skupnosti Futurium so zakoniti na podlagi člena 5(d) Uredbe 2018/1725, saj uporabnik v to privoli, preden postane član. Namen zadevne skupnosti Futurium in vseh z njo povezanih odločitev politike je podrobno določen v zavihku „O spletišču“ na spletni strani skupnosti v okviru spletišča Futurium.

 

Katere podatke zbiramo in obdelujemo?

Obdelujemo osebne podatke, ki so potrebni, da se ustvari vaš račun na spletišču Futurium, ki vam omogoča sodelovanje v skupnostih, ki jih gosti spletna platforma Futurium, ter za organizacijo in upravljanje različnih skupnosti.

Obvezna polja, ki jih je treba izpolniti, ko ustvarite račun:

 • ime, priimek,
 • e-naslov.

Ti podatki postanejo del vašega uporabniškega računa.

Skrbnik sistema prejme vaš naslov IP, če ni zakrit.

Neobvezna polja, ki jih lahko izpolnite pri ustvarjanju profila, zlasti:

 • kraj: mesto, država,
 • avatar ali profilna slika,
 • tema, zastopani interesi,
 • poklicni kontaktni podatki: ime podjetja, funkcija.

Obvezna polja, ki jih je treba zagotoviti ob pridružitvi skupnosti:

Kadar se pridružite določeni skupnosti, se lahko zbirajo tudi drugi osebni podatki, na primer, od vas se lahko zahteva, da predložite informacije o svoji motivaciji za pridružitev ter o svojem poklicnem ozadju in izkušnjah, ki so pomembni za določeno skupnost.

Registrirani uporabniki platforme lahko v vsakem primeru zagotovijo dodatne informacije, od katerih lahko nekatere vsebujejo osebne podatke:

 • članki,
 • komentarji,
 • slike, tekstovne datoteke,
 • povezave, npr. na videoposnetke.

Upoštevajte, da Komisija od udeležencev Futuriuma niti ne zahteva niti ne pričakuje, da bodo zagotovili (i) posebne vrste osebnih podatkov iz člena 10(1) Uredbe 2018/1725 (tj. podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelavo genskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo) ali (ii) osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 11 Uredbe 2018/1725 v povezavi z njimi samimi ali s tretjimi osebami in njihovimi prispevki v skupnostih Futurium. Za vsako vključitev teh vrst osebnih podatkov je odgovoren udeleženec. Moderator se lahko odloči, da take osebne podatke izbriše na podlagi ocene za vsak primer posebej.

 

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

GD CONNECT hrani vaše podatke, dokler je potrebno spremljanje zadevne skupnosti Futurium, in sicer njeno delovanje in z njim povezano upravljanje. Vaši osebni podatki se bodo hranili pet let po vaši zadnji interakciji s platformo. Nato bodo izbrisani, razen če podaljšate svoj interes, da ostanete registrirani uporabnik platforme.

Vaši osebni podatki bodo izbrisani s platforme pred koncem petletnega obdobja hrambe, in sicer na zahtevo (glej kontaktne podatke pod točko 8).

 

Kako varujemo vaše podatke?

Vsi podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, naložene serije podatkov itn.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije ali njenih pogodbenih izvajalcev v skladu s Sklepom Evropske komisije C(2006) 3602 z dne 16. avgusta 2006 o varnosti informacijskih sistemov, ki jih uporablja Evropska komisija. Pogodbene izvajalce Komisije zavezuje posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije.

 

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo?

Do vseh osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, lahko dostopajo spletni skrbniki (osebje Komisije) in drugi uslužbenci Komisije na podlagi potrebe po seznanitvi.

Do vaših podatkov lahko dostopajo druge osebe, odvisno od njihovih pravic do dostopa:

 • Če ste registrirani uporabnik, lahko obiskovalci spletišča vidijo vaše ime, priimek in profilno sliko, če ste jo naložili, v primeru, da ste se pridružili odprti tematski skupnosti in/ali objavljali na platformi. Če ste se na platformi zgolj prijavili, vendar na njej niste bili dejavni, teh podatkov obiskovalci in drugi uporabniki ne vidijo.
 • Če ste registrirani uporabnik, vaše ime, priimek in profilno sliko, če ste jo naložili, ter vaše objave v zaprti skupnosti vidijo samo člani te skupnosti. Obiskovalci platforme ne morejo dostopati do teh podatkov, če niso člani te zaprte skupnosti. Sami se lahko odločite, ali vas lahko kontaktirajo drugi člani (privzeta možnost je, da vas ne morejo), možnost za blokiranje določenih uporabnikov pa ne obstaja.
 • Informacije, ki ste jih predložili kot del zahteve za vključitev v katero koli od tematskih skupnosti, vidijo njihovi moderatorji. Ti moderatorji morda niso zaposleni pri Komisiji (obdelovalci podatkov).

Dodatni osebni podatki, ki ste jih zagotovili na svojem profilu, so vidni samo registriranim uporabnikom platforme. Nastavitve zasebnosti za vaš račun lahko konfigurirate in določite, kateri od teh osebnih podatkov bo viden drugim uporabnikom.

 

Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?

Kot registrirani uporabnik platforme Futurium lahko v razdelku s profilom svoje osebne podatke spremenite ali izbrišete. Spremenite ali izbrišete lahko tudi svoje objave.

Upravljavca podatkov lahko prosite, da odstrani vaš profil. Vaše objave na platformi bodo v tem primeru anonimizirane.

Blokiranje, popravljanje ali brisanje osebnih podatkov se lahko izvede na zahtevo, ki jo pošljete na naslednji e-naslov: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Kontaktni podatki

Za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov:

GD CONNECT Enota R3 „Upravljanje znanja in inovativni sistemi“

Stavba BU25

1049 Bruselj

E-naslov: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Obrnete se lahko tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Evropske komisije: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

V primeru spora se lahko pritožbe naslovijo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP): edps@edps.europa.eu.

Podrobnejše informacije najdete v registru uradne osebe za varstvo podatkov pri Komisiji: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sl.