Izjava o varstvu osebnih podatkov

Postopek obdelave: platforma Futurium in skupnosti.

Upravljavec podatkov: ustrezna enota Evropske komisije, ki je ustanovila in upravlja skupnost (za identifikacijo ustrezne enote preverite „O spletišču“ ali glavo skupnosti, katere član ste)

Notranji obdelovalec podatkov: Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo – Enta R.3.

Referenčna oznaka: DPR-EC-00787

 

Kazalo

 1. Uvod
 2. Zakaj obdelujemo vaše podatke?
 3. Katere podatke zbiramo in obdelujemo?
 4. Kako dolgo hranimo vaše podatke?
 5. Kako varujemo vaše podatke?
 6. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo?
 7. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?
 8. Kontaktni podatki

 

Uvod

Izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na platformo Futurium in vse dejavnosti, povezane s skupnostmi Futurium (kot je spletno sodelovanje na platformi). Pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih podatkov. Evropske institucije so zavezane varstvu in spoštovanju vaše zasebnosti. Ta služba zbira in nadalje obdeluje osebne podatke, zato se uporabljajo posebna pravila o varstvu podatkov[1]. Platforma Futurium je v lasti Evropske komisije; vsako skupnost Futurium upravlja ustrezna enota Evropske komisije (preverite zavihek „O spletišču“ ali glavo skupnosti, katere član ste, da ugotovite, katera enota je pristojna). Za tehnične vidike platforme skrbijo Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CONNECT) in drugi generalni direktorati.

 

[1] Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

 

Zakaj obdelujemo vaše podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo za upravljanje skupnosti Futurium. Zbiranje in uporaba vaših podatkov nam omogočata, da uredimo vaše članstvo v skupnosti, stopimo v stik z vami pri spletnih in drugih dejavnostih, povezanih s skupnostjo, in zagotovimo, da pri njih sodelujete ter da imate pregled nad različnimi vrstami članov skupnosti.

Postopki obdelave osebnih podatkov za organizacijo in upravljanje skupnosti Futurium so zakoniti na podlagi člena 5(d) Uredbe (EU) 2018/1725, saj uporabnik v to privoli, preden postane član. Namen zadevne skupnosti Futurium in vseh z njo povezanih odločitev politike je podrobno določen v zavihku „O spletišču“ na spletni strani skupnosti v okviru spletišča Futurium.

 

Katere podatke zbiramo in obdelujemo?

Obdelujemo osebne podatke, ki so potrebni, da se ustvari vaš račun na spletišču Futurium, ki vam omogoča sodelovanje v skupnostih, ki jih gosti spletna platforma Futurium, ter za organizacijo in upravljanje različnih skupnosti.

I. Podatki, zbrani od vseh uporabnikov (članov ali nečlanov): Naslov IP, ki se zbira samo za varnostne ukrepe.

Skrbnik sistema prejme vaš naslov IP, če ni zakrit.

II. Podatki, ki se obdelujejo od vseh registriranih uporabnikov, so naslednji:

Obvezno

II. a) Ime (ime in priimek) (pridobljeno prek EU Login);

II. b) elektronski naslov (pridobljen prek EU Login);

II. c) URL spletne strani, od koder prihaja uporabnik, in obiskani URL;

II.d) Čas prijave;

II. e) Organizacija (odvisno od podatkov, zagotovljenih, ko so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ustvarili svoj EU Login) (pridobljeno prek EU Login);

II. f) Oddelek (odvisno od podatkov, zagotovljenih, ko so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ustvarili svoj EU Login) (pridobljeno prek EU Login).

II. g) članstvo v skupnostih.

Ti podatki postanejo del vašega uporabniškega računa.

Poleg zgoraj navedenih „obveznih“ osebnih podatkov lahko vsak upravljavec operativnih podatkov zahteva dodatne osebne podatke. V tem primeru se lahko vsak operativni upravljavec podatkov odloči za zbiranje nadaljnjih osebnih podatkov. Ti nadaljnji osebni podatki se lahko štejejo za „obvezne“ (brez njih se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more pridružiti skupnosti) ali „prostovoljne“ (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, jih lahko zagotovi ali ne, vendar njegova vključitev ni odvisna od teh podatkov).

Primeri takih dodatnih osebnih podatkov: Mesto in država; fotografija; ime podjetja, v katerem posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dela; položaj; vsebina, ki jo objavi registrirani uporabnik; motivacija za pridružitev skupnosti itd.

Registrirani uporabniki platforme lahko v vsakem primeru zagotovijo dodatne informacije, od katerih lahko nekatere vsebujejo osebne podatke:

 • članki,
 • komentarji,
 • slike, tekstovne datoteke,
 • povezave, npr. na videoposnetke.

Upoštevajte, da Komisija od udeležencev Futuriuma niti ne zahteva niti ne pričakuje, da bodo zagotovili (i) posebne vrste osebnih podatkov iz člena 10(1) Uredbe (EU) 2018/1725 (tj. podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelavo genskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo) ali (ii) osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 11 Uredbe (EU) 2018/1725 v povezavi z njimi samimi ali s tretjimi osebami in njihovimi prispevki v skupnostih Futurium. Za vsako vključitev teh vrst osebnih podatkov je odgovoren udeleženec. Moderator se lahko odloči, da take osebne podatke izbriše na podlagi ocene za vsak primer posebej.

 

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Evropska komisija hrani vaše podatke, dokler je potrebno spremljanje zadevne skupnosti Futurium, in sicer njeno delovanje in z njim povezano upravljanje.

Podatki o dnevniku (obiskani URL, čas prijave, ime in e-naslov prijavljenega uporabnika) se hranijo 3 ure.

Informacije v zvezi s pretečenim časom za registracijo uporabnika in zadnjim dostopom na platformi se hranijo, dokler so ljudje člani platforme.

Vsi drugi osebni podatki se bodo hranili pet let po vaši zadnji interakciji s platformo. Nato bodo izbrisani, razen če podaljšate svoj interes, da ostanete registrirani uporabnik platforme. 

Vaši osebni podatki bodo izbrisani s platforme pred koncem petletnega obdobja hrambe, in sicer na zahtevo (glej kontaktne podatke pod točko 8).

 

Kako varujemo vaše podatke?

Vsi podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, naložene serije podatkov itn.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije ali njenih pogodbenih izvajalcev v skladu s Sklepom Evropske komisije C(2006) 3602 z dne 16. avgusta 2006 o varnosti informacijskih sistemov, ki jih uporablja Evropska komisija. Pogodbene izvajalce Komisije zavezuje posebna pogodbena klavzula, ki velja za vse postopke obdelave podatkov v imenu Komisije.

 

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se razkrijejo?

Do vseh osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, lahko dostopajo spletni skrbniki (osebje Komisije) in drugi uslužbenci Komisije na podlagi potrebe po seznanitvi.

Do vaših podatkov lahko dostopajo druge osebe, odvisno od njihovih pravic do dostopa:

 • Če ste registrirani uporabnik, lahko obiskovalci spletišča vidijo vaše ime, priimek, organizacijo in oddelek (kakor je evidentirano v EU Login) in profilno sliko, če ste jo naložili. Če ste se pridružili odprti tematski skupnosti in/ali objavljali na platformi, vidijo tudi objavljene vsebine. Če ste se na platformi zgolj prijavili, vendar na njej niste bili dejavni, teh podatkov obiskovalci in drugi uporabniki ne vidijo.
 • Če ste registrirani uporabnik, vaše ime, priimek, organizacijo in oddelek (kakor je evidentirano v EU Login) in profilno sliko, če ste jo naložili, ter vaše objave v zaprti skupnosti vidijo samo člani te skupnosti. Obiskovalci platforme ne morejo dostopati do teh podatkov, če niso člani te zaprte skupnosti. Sami se lahko odločite, ali vas lahko kontaktirajo drugi člani (privzeta možnost je, da vas ne morejo), možnost za blokiranje določenih uporabnikov pa ne obstaja.
 • Informacije, ki ste jih predložili kot del zahteve za vključitev v katero koli od tematskih skupnosti, vidijo njihovi moderatorji. Ti moderatorji morda niso zaposleni pri Komisiji (obdelovalci podatkov).

Dodatni osebni podatki, ki ste jih zagotovili na svojem profilu, so vidni samo registriranim uporabnikom platforme. Nastavitve zasebnosti za vaš račun lahko konfigurirate in določite, kateri od teh osebnih podatkov bo viden drugim uporabnikom.

 

Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?

Kot registrirani uporabnik platforme Futurium lahko v razdelku s profilom svoje osebne podatke spremenite ali izbrišete. Spremenite ali izbrišete lahko tudi svoje objave.

Če imate vprašanja v zvezi obdelavo svojih osebnih podatkov, jih lahko s klikom na „Stik z upravljavcem(-i) skupnosti“ naslovite na operativnega upravljavca (enoto Evropske komisije, ki upravlja vašo skupnost). Po želji se lahko obrnete tudi na GD CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Svoje pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (pravica do umika privolitve, pravica do dostopa, popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov, pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov in pravica do prenosljivosti podatkov), lahko uveljavljate tudi tako, da se obrnete na operativnega upravljavca (enoto Evropske komisije, ki upravlja vašo skupnost) s klikom na „Stik z upravljavcem(-i) skupnosti“. Po želji se lahko obrnete tudi na GD CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Kontaktni podatki

Za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na:

– upravljavca podatkov (ustrezno enoto Evropske komisije, ki upravlja vašo skupnost; namenski nabiralnik te enote je na voljo pod zavihkom „O spletišču“ ali v glavi vaše skupnosti)

ali (po vaši izbiri)

– notranjega obdelovalca podatkov: GD CONNECT Enota R3 „Upravljanje znanja in inovativni sistemi“

Stavba Copernicus L-51

1049 Bruselj

E-naslov: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Obrnete se lahko tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Evropske komisije: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

V primeru spora se lahko pritožbe naslovijo na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP): edps@edps.europa.eu.

Podrobnejše informacije najdete v registru uradne osebe za varstvo podatkov pri Komisiji: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sl.