Declarație de confidențialitate

Operațiunea de prelucrare: Platforma și Comunitățile Futurium.

Operatorul de date: Unitatea relevantă a Comisiei Europene care a creat și gestionează Comunitatea (vă rugăm să consultați pagina „Despre” sau antetul comunității din care faceți parte pentru a identifica unitatea relevantă)

Entitatea internă împuternicită de către operator: Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie – DG CNECT

Referința înregistrării: DPR-EC-00787

 

Cuprins

 1. Introducere
 2. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?
 3. Ce date colectăm și prelucrăm?
 4. Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?
 5. Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră?
 6. Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?
 7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?
 8. Coordonate de contact

 

Introducere

Această declarație de confidențialitate se referă la platforma Futurium și la toate activitățile legate de Comunitățile Futurium (ex. participarea online pe platformă). Ea explică de ce prelucrăm date cu caracter personal, cum colectăm, prelucrăm și protejăm datele furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi vă puteți exercita în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Instituțiile europene sunt dedicate principiului respectării și protejării dreptului la viață privată. Întrucât acest serviciu colectează și apoi prelucrează date cu caracter personal, se aplică anumite norme de protecție a datelor[1]. Platforma Futurium este deținută de Comisia Europeană; fiecare Comunitate Futurium este administrată de o unitate relevantă din cadrul Comisiei Europene (vă rugăm să consultați pagina „Despre” sau antetul comunității din care faceți parte pentru a identifica unitatea relevantă). Aspectele tehnice ale platformei sunt administrate de Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) a Comisiei Europene, precum și de alte direcții generale.

 

[1]Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date

 

De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Vă colectăm și utilizăm datele cu caracter personal pentru a administra Comunitățile Futurium. Colectarea și utilizarea datelor ne permit să stabilim apartenența dumneavoastră la o Comunitate, să vă contactăm cu privire la activitățile online și offline legate de Comunitate, să vă asigurăm participarea la respectivele activități și să avem o imagine de ansamblu asupra diferitelor tipuri de membri ai Comunităților.

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru organizarea și gestionarea Comunităților Futurium își au temeiul juridic în articolul 5 litera d) din Regulamentul (UE) 2018/1725, întrucât utilizatorul își dă consimțământul înainte de a deveni membru. Scopul fiecărei Comunități Futurium și toate deciziile politice aferente sunt prezentate în detaliu în tabul „Despre” de pe pagina Comunității, pe site-ul Futurium.

 

Ce date colectăm și prelucrăm?

Procesăm datele cu caracter personal necesare pentru a putea crea contul dumneavoastră pe site-ul Futurium, care vă permite să participați la Comunități găzduite de platforma online Futurium, precum și pentru a organiza și gestiona diferitele Comunități.

I. Date colectate de la toți utilizatorii (membri sau nu): adresa IP, care este colectată numai pentru măsuri de securitate.

Administratorul de sistem primește adresa dumneavoastră IP, dacă aceasta nu este mascată.

II. Date colectate de la utilizatorii înregistrați:

Obligatoriu

II. a) numele (prenume și nume de familie) (obținut prin intermediul EU Login);

II. b) adresa de e-mail (obținută prin intermediul EU Login);

II. c) URL-ul paginii web de pe care vine utilizatorul și URL-ul vizitat;

II. d) ora conectării;

II. e) organizația (în funcție de datele furnizate atunci când persoanele vizate și-au creat contul EU Login) (obținută prin intermediul EU Login);

II. f) departamentul (în funcție de datele furnizate atunci când persoanele vizate și-au creat contul EU Login) (obținut prin intermediul EU Login).

Aceste date fac parte din contul dumneavoastră de utilizator.

Pe lângă datele cu caracter personal „obligatorii” menționate mai sus, fiecare operator de date operațional are libertatea de a solicita date cu caracter personal suplimentare. În acest caz, fiecare operator de date operațional poate alege să colecteze date cu caracter personal suplimentare. Aceste date cu caracter personal suplimentare pot fi considerate fie „obligatorii” (fără acestea, persoana vizată nu poate intra în Comunitate), fie „voluntară” (persoana vizată poate alege să le furnizeze sau nu, dar includerea sa în Comunitate nu depinde de aceste date).

Exemple de astfel de date cu caracter personal suplimentare: localitatea și țara; fotografia; denumirea societății în care lucrează persoana vizată; funcția; conținutul publicat de utilizatorul înregistrat; motivul pentru care intră în Comunitate etc.

Utilizatorii înregistrați ai platformei pot, în orice caz, să furnizeze și alte informații, dintre care unele pot conține date cu caracter personal:

 • articole,
 • comentarii,
 • fotografii, fișiere text,
 • linkuri, de exemplu către materiale video.

Atenție! Comisia nu solicită și nu se așteaptă ca participanții la Futurium să furnizeze, în contribuțiile la Comunitățile Futurium (i) date din categoriile speciale menționate în articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 (și anume „datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice ori apartenența la sindicate și prelucrarea datelor genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice”) și nici (ii) date cu caracter personal referitoare la eventuale condamnări penale și infracțiuni, așa cum sunt menționate în articolul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1725, referitoare la propria persoană sau la diferite persoane terțe. Includerea acestor tipuri de date cu caracter personal în contribuții este responsabilitatea participantului. Moderatorul ar putea decide să șteargă astfel de date cu caracter personal, după o evaluare efectuată de la caz la caz.

 

Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?

Comisia Europeană vă păstrează datele atâta timp cât sunt necesare acțiuni pentru Comunitatea în cauză (adică acțiuni de operare și gestionare a Comunității). Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate timp de 5 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu platforma. Apoi vor fi șterse, cu excepția cazului în care vă reînnoiți interesul de a fi utilizator înregistrat al platformei.

La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi șterse de pe platformă înainte de încheierea perioadei de păstrare de cinci ani (a se vedea coordonatele de contact din secțiunea 8 de mai jos).

 

Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră?

Toate datele în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene sau ale contractanților săi, în conformitate cu Decizia C(2006)3602 din 16 august 2006 privind securitatea sistemelor informatice utilizate de Comisia Europeană. Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuate în numele Comisiei.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizați pot fi accesate de către administratorii site-urilor (personalul Comisiei), precum și de către alți membri ai personalului Comisiei, pe baza principiului necesității de a cunoaște.

Datele dumneavoastră ar putea fi accesate și de alte persoane, în funcție de drepturile lor de acces:

 • Dacă sunteți utilizator înregistrat și ați aderat la o Comunitate tematică deschisă și/sau ați postat conținut pe platformă, vor fi vizibile pentru orice vizitator al site-ului: prenumele, numele, organizația și departamentul în care lucrați (așa cum apar în EU Login), eventuala dumneavoastră fotografie de profil și conținutul postat. Dacă doar v-ați înregistrat pe platformă, fără nicio altă acțiune, aceste date nu sunt vizibile pentru vizitatori și pentru alți utilizatori.
 • Dacă sunteți utilizator înregistrat și ați postat conținut într-o Comunitate închisă, vor fi vizibile numai pentru membrii respectivei Comunități: prenumele, numele organizația și departamentul în care lucrați (așa cum apar în EU Login), eventuala dumneavoastră fotografie de profil și conținutul postat. Vizitatorii platformei nu pot accesa aceste date dacă nu sunt membri ai respectivei Comunități închise. Puteți să acceptați sau să refuzați să fiți contactat de alți membri (setarea automată este să nu fiți contactat).  Nu există însă posibilitatea de a bloca doar anumiți utilizatori.
 • Informațiile pe care le furnizați ca parte a cererii de aderare la oricare dintre Comunitățile tematice sunt vizibile pentru moderatorii săi. Acești moderatori pot fi externi Comisiei (persoane împuternicite de operator).

Datele cu caracter personal suplimentare pe care le furnizați ca parte a profilului dumneavoastră sunt vizibile numai pentru utilizatorii înregistrați ai platformei. Puteți să configurați setările de confidențialitate pentru contul dumneavoastră și să stabiliți care dintre respectivele date cu caracter personal să fie vizibile pentru alți utilizatori.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de utilizator înregistrat al platformei Futurium, puteți modifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în secțiunea „Profil” a platformei. De asemenea, puteți să modificați sau să ștergeți conținutul pe care l-ați postat.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, le puteți adresa operatorului operațional (unitatea din cadrul Comisiei Europene care gestionează Comunitatea dumneavoastră) făcând clic pe „Contactați managerul/managerii Comunității”. Dacă preferați, puteți contacta și DG CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Vă puteți exercita drepturile care vă revin în calitate de persoană vizată (dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor) contactând operatorul operațional (unitatea din cadrul Comisiei Europene care gestionează Comunitatea dumneavoastră) făcând clic pe „Contactați managerul/managerii Comunității”. Dacă preferați, puteți contacta și DG CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Coordonate de contact

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ori dacă doriți să depuneți o reclamație în acest sens, puteți contacta:

- operatorul de date (unitatea relevantă a Comisiei Europene care gestionează comunitatea din care faceți parte – cutia poștală partajată a acestei unități este disponibilă pe pagina „Despre” sau în antetul Comunității dumneavoastră),

sau (la alegerea dumneavoastră)

- entitatea internă împuternicită de către operator: DG CONNECT Unit R.3 „Gestionarea cunoștințelor și sisteme inovatoare”

Building Copernicus L-51

B-1049 Bruxelles

E-mail: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

De asemenea, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei Europene, la adresa: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

În caz de litigii, puteți depune o reclamație la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), la adresa: edps@edps.europa.eu.

Puteți găsi informații mai detaliate în Registrul responsabilului cu protecția datelor din cadrul Comisiei: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_en