Declarația de confidențialitate pentru platforma și Comunitățile Futurium

PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Cuprins

 1. Introducere
 2. De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?
 3. Ce date colectăm și prelucrăm?
 4. Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?
 5. Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră?
 6. Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?
 7. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?
 8. Coordonate de contact

Introducere

Această declarație de confidențialitate se referă la platforma Futurium și la toate activitățile legate de Comunitățile Futurium (ex. participarea online pe platformă). Ea explică de ce prelucrăm date cu caracter personal, cum colectăm, prelucrăm și protejăm datele furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi vă puteți exercita în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Instituțiile europene sunt dedicate principiului respectării și protejării dreptului la viață privată. Întrucât acest serviciu colectează și apoi prelucrează date cu caracter personal, se aplică anumite norme de protecție a datelor.[1] Platforma Futurium este deținută de Comisia Europeană; Comunitățile Futurium sunt administrate de Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CONNECT) a Comisiei Europene, precum și de alte direcții generale.

[1]Regulamentul 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date

 

De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Colectăm și utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a administra Comunitățile Futurium, create de DG CONNECT, de alte direcții generale sau de agențiile executive. Colectarea și utilizarea datelor ne permit să stabilim apartenența dumneavoastră la o Comunitate, să vă contactăm cu privire la activitățile online și offline legate de Comunitate, să vă asigurăm participarea la respectivele activități și să avem o imagine de ansamblu asupra diferitelor tipuri de membri ai Comunităților.

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru organizarea și gestionarea Comunităților Futurium își au temeiul juridic în articolul 5 litera d) din Regulamentul 2018/1725, întrucât utilizatorul își dă consimțământul înainte de a deveni membru. Scopul fiecărei Comunități Futurium și toate deciziile politice aferente sunt prezentate în detaliu în tabul „Despre” de pe pagina Comunității, pe site-ul Futurium.

 

Ce date colectăm și prelucrăm?

Procesăm datele cu caracter personal necesare pentru a putea crea contul dumneavoastră pe site-ul Futurium, care vă permite să participați la Comunități găzduite de platforma online Futurium, precum și pentru a organiza și gestiona diferitele Comunități.

Câmpuri obligatorii care trebuie completate atunci când vă creați un cont:

 • Prenume, nume,
 • Adresă de e-mail.

Aceste date fac parte din contul dumneavoastră de utilizator.

Administratorul de sistem primește adresa dumneavoastră IP, dacă nu este mascată.

Principalele câmpuri opționale pe care le puteți completa atunci când creați un profil:

 • Locație: oraș, țară
 • Avatar sau fotografie de profil
 • Temă, interes reprezentat,
 • Coordonate de contact profesionale: numele societății, funcția.

Câmpuri obligatorii care trebuie completate când aderați la o Comunitate:

La aderarea la o Comunitate, este posibil să vi se mai colecteze și alte date cu caracter personal: De exemplu, vi se poate cere să declarați de ce doriți să aderați și să furnizați câteva informații cu privire la experiența dumneavoastră profesională care ar putea fi relevantă pentru o anumită Comunitate.

Utilizatorii înregistrați ai platformei pot, în orice caz, să furnizeze și alte informații, dintre care unele pot conține date cu caracter personal:

 • Articole,
 • Comentarii,
 • Fotografii, fișiere text,
 • Linkuri, de exemplu către materiale video.

Atenție! Comisia nu solicită și nu se așteaptă ca participanții la Futurium să furnizeze, în contribuțiile la Comunitățile Futurium (i) date din categoriile speciale menționate în articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul 2018/1725 (și anume „datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice ori apartenența la sindicate și prelucrarea datelor genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice”) și nici (ii) date cu caracter personal referitoare la eventuale condamnări penale și infracțiuni, așa cum sunt menționate în articolul 11 din Regulamentul 2018/1725, referitoare la propria persoană sau la diferite persoane terțe. Includerea acestor tipuri de date cu caracter personal în contribuții este responsabilitatea participantului. Moderatorul ar putea decide să șteargă astfel de date cu caracter personal, după o evaluare efectuată de la caz la caz.

 

Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?

DG CONNECT vă păstrează datele atâta timp cât sunt necesare acțiuni pentru Comunitatea în cauză (adică de operare și gestionare a Comunității). Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate timp de 5 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu platforma. Apoi vor fi șterse, cu excepția cazului în care vă reînnoiți interesul de a fi utilizator înregistrat al platformei.

La cerere, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi șterse de pe platformă înainte de încheierea perioadei de păstrare de cinci ani (a se vedea coordonatele de contact din secțiunea 8 de mai jos).

 

Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră?

Toate datele în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene sau ale contractanților săi, în conformitate cu Decizia C(2006)3602 din 16 august 2006 privind securitatea sistemelor informatice utilizate de Comisia Europeană. Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuate în numele Comisiei.

 

Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizați pot fi accesate de către administratorii site-urilor (personalul Comisiei), precum și de către alți membri ai personalului Comisiei, pe baza principiului necesității de a cunoaște.

Datele dumneavoastră ar putea fi accesate și de alte persoane, în funcție de drepturile lor de acces:

 • Dacă sunteți utilizator înregistrat și ați aderat la o Comunitate tematică deschisă și/sau ați postat conținut pe platformă, prenumele, numele și eventuala dumneavoastră fotografie de profil, precum și conținutul postat vor fi vizibile pentru orice vizitator al site-ului. Dacă doar v-ați înregistrat pe platformă, fără nicio altă acțiune, aceste date nu sunt vizibile pentru vizitatori și pentru alți utilizatori.
 • Dacă sunteți utilizator înregistrat și ați postat conținut într-o Comunitate închisă, prenumele, numele și eventuala dumneavoastră fotografie de profil vor fi vizibile numai pentru membrii respectivei Comunități. Vizitatorii platformei nu pot accesa aceste date dacă nu sunt membri ai respectivei comunități închise. Puteți să acceptați sau să refuzați să fiți contactat de alți membri (setarea automată este să nu fiți contactat).  Nu există însă posibilitatea de a bloca doar anumiți utilizatori.
 • Informațiile pe care le furnizați ca parte a cererii de aderare la oricare dintre Comunitățile tematice sunt vizibile pentru moderatorii săi. Acești moderatori pot fi externi Comisiei (persoane împuternicite de operator).

Datele cu caracter personal suplimentare pe care le furnizați ca parte a profilului dumneavoastră sunt vizibile numai pentru utilizatorii înregistrați ai platformei. Puteți să configurați setările de confidențialitate pentru contul dumneavoastră și să stabiliți care dintre respectivele date cu caracter personal să fie vizibile pentru alți utilizatori.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de utilizator înregistrat al platformei Futurium, puteți modifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în secțiunea „Profil” a platformei. De asemenea, puteți să modificați sau să ștergeți conținutul pe care l-ați postat.

În același timp, puteți solicita operatorului de date să vă șteargă profilul. În acest caz, conținutul pe care l-ați creat va fi anonimizat.

Pentru a solicita blocarea, corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, trimiteți un e-mail la adresa: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Coordonate de contact

Dacă aveți observații sau întrebări cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ori dacă doriți să depuneți o reclamație în acest sens, puteți contacta operatorul de date, utilizând următoarele informații de contact:

DG CONNECT Unit R.3 “Knowledge Management and Innovative Systems”

Building BU25

B-1049 Bruxelles

E-mail: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

De asemenea, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei Europene, la adresa: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

În caz de conflict, puteți depune o reclamație la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD), la adresa: edps@edps.europa.eu.

Puteți găsi informații mai detaliate în Registrul responsabilului cu protecția datelor din cadrul Comisiei: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro