Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési művelet: Futurium platform és -közösségek

Adatkezelő: Az Európai Bizottságnak a közösséget létrehozó és igazgató illetékes egysége (azt, hogy az Ön esetében melyik az illetékes egység, annak a közösségnek az „About” [Névjegy] rovatában vagy fejlécében nézheti meg, amelynek tagja)

Belső adatfeldolgozó:: A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága – R.3-as egység

Hivatkozási szám: DPR-EC-00787

 

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
 2. Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait?
 3. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
 4. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?
 5. Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?
 6. Ki fér hozzá az Ön adataihoz, és ki kapja meg azokat?
 7. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?
 8. Elérhetőségi adatok

 

Bevezetés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Futurium platformra és a Futurium-közösségekkel kapcsolatos összes tevékenységre (pl. a platformon való online részvételre) vonatkozik. Az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük, miért kezeljük az Ön adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját adatait illetően. Az európai intézmények tiszteletben tartják az Ön magánszféráját és elkötelezetten védelmezik az Ön személyes adatait. A szolgáltatáshoz személyes adatok bekérésére és kezelésére van szükség, ezért egyedi adatvédelmi szabályok alkalmazandók[1]. A Futurium platform tulajdonosa az Európai Bizottság; minden egyes Futurium-közösséget az Európai Bizottság illetékes egysége igazgat (azt, hogy az Ön esetében melyik az illetékes egység, annak a közösségnek az „About” [Névjegy] rovatában vagy fejlécében nézheti meg, amelynek tagja). A platform műszaki vonatkozásait az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) és más főigazgatóságok gondozzák.

 

[1]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

 

Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait?

Személyes adatait a Futurium-közösségek igazgatásához gyűjtjük és használjuk fel. Azért gyűjtjük és dolgozzuk fel a személyes adatokat, hogy meg tudjuk állapítani, Ön mely közösség tagja, fel tudjuk Önnel venni a kapcsolatot az adott közösség online és offline tevékenységeit illetően, hogy azokba bevonjuk, valamint képet alkothassunk az egyes közösségek tagságáról.

A Futurium-közösségek szervezéséhez és igazgatásához szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatos műveletek az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében jogszerűnek minősülnek, mivel a felhasználók maguk adják ezekhez a hozzájárulásukat, amikor tagnak jelentkeznek. Az egyes Futurium-közösségek célját és a kapcsolódó szakpolitikai döntéseket a Futurium-webhely adott közösségének oldalán lévő „About” (Névjegy) rovat részletezi.

 

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a Futurium online platform közösségeiben való részvételt lehetővé tevő felhasználói fiók létrehozásához, valamint a különböző közösségek megszervezéséhez és igazgatásához szükségesek.

I. Az összes felhasználótól (tagoktól és nem tagoktól egyaránt) gyűjtött adatok: IP-cím, amelyet csak biztonsági célokból gyűjtünk.

A rendszergazda megkapja az Ön IP-címét, ha az nincs rejtve.

II. Az összes regisztrált felhasználótól gyűjtött adatok:

Kötelezően megadandó adatok

II. a) Név (vezeték- és utónév) (ezeket az adatokat az EU Login rendszerből kapjuk meg);

II. b) e-mail-cím (ezt az adatot az EU Login rendszerből kapjuk meg);

II. c) annak a weboldalnak az URL-címe, ahonnan a felhasználó érkezik, valamint a meglátogatott oldal URL-címe;

II. d) a bejelentkezés időpontja;

II. e) szervezet (ha szerepel az érintett EU Login-fiókjának létrehozásakor megadott adatok közt) (ezt az adatot az EU Login rendszerből kapjuk meg);

II. f) szervezeti egység (ha szerepel az érintett EU Login-fiókjának létrehozásakor megadott adatok közt) (ezt az adatot az EU Login rendszerből kapjuk meg).

Ezek az adatok az Ön felhasználói fiókjának részévé válnak.

Az operatív adatkezelők, ha akarnak, kérhetnek a fent említett „kötelező” személyes adatokon kívül további személyes adatokat. Tehát minden operatív adatkezelő dönthet úgy, hogy további személyes adatokat gyűjt. Ezek a további személyes adatok tekinthetőek „kötelezőnek” (vagyis megadásuk nélkül az érintett nem csatlakozhat a közösséghez) vagy „opcionálisnak” (az érintett döntheti el, hogy megadja azokat, vagy sem, de a közösségbe való felvétele nem függ ezektől az adatoktól).

Példák ilyen további személyes adatokra: város és ország; fénykép; annak a cégnek a neve, ahol az érintett dolgozik; beosztás; a regisztrált felhasználó által közzétett tartalom; a közösséghez való csatlakozás motivációja stb.

A platform regisztrált felhasználói ettől függetlenül további információkat is megadhatnak magukról, melyek akár személyes adatokat is tartalmazhatnak:

 • publikációkat,
 • megjegyzéseket,
 • képeket, szövegfájlokat,
 • linkeket pl. videókhoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság nem kér, illetve nem vár a Futurium résztvevőitől – sem magukra, sem a Futurium-közösségekhez intézett hozzászólásaikban említett harmadik személyekre vonatkozóan – olyan adatokat, amelyek (i) az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében felsorolt különlegesadat-kategóriák egyikébe tartoznak (azaz „faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló különösen érzékeny személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok”), vagy amelyek (ii) az (EU) 2018/1725 rendelet 11. cikke szerint büntetőjogi felelősség megállapítására, illetve bűncselekményekre vonatkoznak. Az említett kategóriákba tartozó személyes adatok megadása a résztvevő felelőssége. A moderátor – eseti elbírálás alapján – dönthet úgy, hogy törli az ilyen jellegű személyes adatokat.

 

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

Az Európai Bizottság annyi ideig őrzi meg az Ön adatait, amíg arra az érintett Futurium-közösség utánkövető intézkedéseinek végrehajtásához, nevezetesen a közösség működéséhez és annak igazgatásához szükség van. A személyes adatokat öt évig őrzi meg az adatkezelő attól számítva, hogy az érintett utoljára felhasználói műveletet hajtott végre a platformon. Ezt követően az adatokat töröljük, hacsak az érintett meg nem erősíti, hogy a platform regisztrált felhasználója kíván maradni.

A platformról az ötéves időszak lejárta előtt is kérhető a személyes adatok törlése (az alábbi 8. pontban feltüntetett elérhetőségeken).

 

Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?

Az elektronikus formátumú adatokat (e-maileket, dokumentumokat, feltöltött adatkészleteket stb.) az Európai Bizottság vagy az általa megbízott vállalkozók szerverei tárolják. E szerverek működése megfelel az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról szóló, 2006. augusztus 16-i C(2006) 3602 bizottsági biztonsági határozatnak. A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a webmesterek (a Bizottság munkatársai) és más, arra feljogosított bizottsági munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően.

Az adatokhoz – jogosultságtól függően – további személyek is hozzáférhetnek a következők szerint:

 • Regisztrált felhasználóként az Ön vezeték- és utóneve, az Önt foglalkoztató szervezet és szervezeti egység (az EU Login rendszerben megadottak szerint), valamint az Ön profilképe (ha van), továbbá az Ön által közzétett tartalom a webhelyen mindenki számára látható, ha Ön nyílt tematikus közösséghez csatlakozott és/vagy a platformra bejegyzést posztolt. Ha csak regisztrálta magát a platformon és nem hajtott végre más műveletet, ezek az adatok nem jelennek meg a webhelyre látogatók vagy más felhasználók számára.
 • Regisztrált felhasználóként az Ön vezeték- és utónevét, szervezetét és szervezeti egységét (az EU Login rendszerben megadottak szerint), valamint ha van, profilképét, továbbá az Ön által zárt közösségben közzétett tartalmakat kizárólag az adott közösség tagjai láthatják. A platformra látogatók tehát csak akkor férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz, ha a zárt közösség tagjai. Ön eldöntheti, hogy engedélyezi vagy letiltja az Önnel való kapcsolatfelvételt (alapértelmezés szerint le van tiltva), de konkrét felhasználók letiltására nincs lehetősége.
 • A tematikus közösségekbe való tagfelvétel iránti kérelmének adatait kizárólag az adott közösségek moderátora láthatja. A moderátorok esetenként nem bizottsági, hanem külső munkatársak (adatfeldolgozók).

A profilban Ön által opcionálisan megadott személyes adatokat csak a platform regisztrált felhasználói láthatják. Felhasználói fiókjának adatvédelmi beállításai segítségével Ön meghatározhatja, hogy mely személyes adatai jelenhetnek meg más felhasználók számára.

 

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

A Futurium platform regisztrált felhasználójaként Ön módosíthatja vagy törölheti személyes adatait a platform felhasználói profil részében. Az Ön által posztolt tartalmak módosítására és törlésére is van lehetősége.

Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az operatív adatkezelővel (az Európai Bizottság azon egységével, amely az Ön közösségét irányítja) a „Contact community manager(s)” (Kapcsolatfelvétel a közösség vezetőjével/vezetőivel) gombra kattintva. Ha Ön úgy jobbnak látja, a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságához (cnect-futurium@ec.europa.eu) is fordulhat.

Ha gyakorolni kívánja az Önt érintettként megillető jogokat (hozzájárulás visszavonásának joga, személyes adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez vagy törléshez való jog, személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog és az adathordozhatósághoz való jog), vegye fel a kapcsolatot az operatív adatkezelővel (az Európai Bizottság azon egységével, amely az Ön közösségét kezeli) a „Contact community manager(s)” (Kapcsolatfelvétel a közösség vezetőjével/vezetőivel) gombra kattintva. Ha Ön úgy jobbnak látja, a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságához (cnect-futurium@ec.europa.eu) is fordulhat.

 

Elérhetőségi adatok

Ha Önnek bármilyen észrevétele, kérdése, aggálya vagy panasza van személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal:

– az adatkezelőhöz (az Európai Bizottság illetékes egysége, azaz az Ön közösségét igazgató szervezeti egység – az illetékes egység funkcionális postafiókjának címét az adott közösség „About” [Névjegy] rovatában vagy fejlécében lehet megtalálni),

vagy (az Ön választása szerint)

– a belső adatfeldolgozóhoz: DG CONNECT, R.3-as „Tudásmenedzsment és innovatív rendszerek” egység

Building Copernicus L-51 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

E-mail-cím: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

A következő e-mail-címen az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjével is felveheti a kapcsolatot: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Nézeteltérés esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat panaszával: edps@edps.europa.eu.

További részletekkel az európai adatvédelmi tisztviselő által vezetett nyilvántartás szolgál: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu