Adatvédelmi nyilatkozat: Futurium platform és Futurium közösségek

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés
 2. Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait?
 3. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?
 4. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?
 5. Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?
 6. Ki fér hozzá az Ön adataihoz, és ki kapja meg azokat?
 7. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?
 8. Elérhetőségi adatok

Bevezetés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Futurium platformra és a Futurium közösségekkel kapcsolatos összes tevékenységre (pl. a platformon való online részvételre) vonatkozik. Az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük, miért kezeljük az Ön adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját adatait illetően. Az európai intézmények tiszteletben tartják az Ön magánszféráját és elkötelezetten védelmezik az Ön személyes adatait. A szolgáltatáshoz személyes adatok bekérésére és kezelésére kerül sor, ezért egyedi adatvédelmi szabályok alkalmazandók[1]. A Futurium platform tulajdonosa az Európai Bizottság; a Futurium közösségeket pedig az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (DG CONNECT) és más főigazgatóságok irányítják.

[1]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

 

Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait?

Az Ön személyes adatait a DG CONNECT, illetve más főigazgatóságok vagy végrehajtó ügynökségek által létrehozott Futurium közösségek irányítása céljából gyűjtjük és használjuk fel. Azért gyűjtjük és dolgozzuk fel a személyes adatokat, hogy meg tudjuk állapítani, Ön mely közösség tagja, fel tudjuk Önnel venni a kapcsolatot az adott közösség online és offline tevékenységeit illetően, hogy azokba bevonjuk, valamint képet alkothassunk az egyes közösségek tagságáról.

A Futurium közösségek szervezéséhez és irányításához szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatos műveletek az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében jogszerűnek minősülnek, mivel a felhasználók maguk adják ezekhez a hozzájárulásukat, amikor tagnak jelentkeznek. Az egyes Futurium közösségek célját és a kapcsolódó szakpolitikai döntéseket a Futurium webhely közösségi oldalán lévő „About” (Névjegy) rovat részletezi.

 

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a Futurium online platform közösségeiben való részvételt lehetővé tevő felhasználói fiók létrehozásához, valamint a különböző közösségek megszervezéséhez és irányításához szükségesek.

Felhasználói fiók létrehozásakor a következő adatokat kell kötelezően megadni:

 • Utónév, vezetéknév,
 • e-mail-cím.

Ezek az adatok a felhasználói fiók részévé válnak.

A rendszergazda megkapja az Ön IP-címét is, ha az nincs maszkolva.

A felhasználói fiók létrehozásakor további információk is megadhatók:

 • Lakóhely vagy székhely: település, ország,
 • avatar vagy profilkép,
 • témák, a képviselt érdekek,
 • szakmai kapcsolattartási adatok: cégnév, beosztás.

Közösséghez való csatlakozáskor kötelezően megadandó információk:

Egy adott közösséghez való csatlakozáskor további személyes adatokra is szükség lehet: elképzelhető, hogy az adott közösség szempontjából releváns, hogy miért kíván a tagja lenni, milyen szakmai háttérrel és tapasztalatokkal rendelkezik.

A platform regisztrált felhasználói ettől függetlenül további információkat is megadhatnak magukról, melyek akár személyes adatokat is tartalmazhatnak:

 • publikációkat,
 • hozzászólásokat,
 • képeket, szövegfájlokat,
 • linkeket pl. videókhoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság nem kér, illetve nem igényel a Futurium résztvevőitől sem magukra, sem a Futurium közösségekhez intézett észrevételeikben említett harmadik személyekre vonatkozó olyan adatokat, amelyek (i) az (EU) 2018/1725 rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében felsorolt különlegesadat-kategóriák egyikébe tartoznak (azaz „faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló különösen érzékeny személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok”), vagy amelyek (ii) az (EU) 2018/1725 rendelet 11. cikke szerint büntetőjogi felelősség megállapítására, illetve bűncselekményekre vonatkoznak. Az említett kategóriákba tartozó személyes adatok megadása a résztvevő felelőssége. A moderátor – eseti elbírálás alapján – dönthet úgy, hogy törli az ilyen jellegű személyes adatokat.

 

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

A DG CONNECT annyi ideig őrzi meg az Ön adatait, amíg arra az érintett Futurium közösség követő intézkedéseinek végrehajtásához, nevezetesen a közösség működéséhez és annak irányításához szükség van. A személyes adatokat öt évig őrzi meg az adatkezelő attól számítva, hogy az érintett utoljára felhasználói műveletet hajtott végre a platformon. Ezt követően adatai törölve lesznek, hacsak meg nem erősíti regisztrációs szándékát a platformon.

A platformról az ötéves időszak lejárta előtt is kérhető a személyes adatok törlése (az alábbi 8. pontban feltüntetett elérhetőségeken).

 

Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?

Az elektronikus formátumú adatokat (e-maileket, dokumentumokat, feltöltött adatkészleteket stb.) az Európai Bizottság vagy az általa megbízott vállalkozók szerverei tárolják. E szerverek működése megfelel az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról szóló, 2006. augusztus 16-i C(2006) 3602 bizottsági biztonsági határozatnak. A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a webmesterek (bizottsági munkatársak) és más, arra feljogosított bizottsági munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően.

Az adatokhoz – jogosultságtól függően – további személyek is hozzáférhetnek a következők szerint:

 • Regisztrált felhasználóként az Ön utóneve, vezetékneve és ha van, profilképe, valamint az Ön által megadott tartalmak a webhelyen mindenki számára láthatók, ha nyílt tematikus közösséghez csatlakozott és/vagy a platformra bejegyzést posztolt. Ha csak regisztrálta magát a platformon és nem hajtott végre más műveletet, ezek az adatok nem jelennek meg a webhelyre látogatók vagy más felhasználók számára.
 • Regisztrált felhasználóként az Ön utónevét, vezetéknevét és ha van, profilképét, valamint az Ön által megadott tartalmakat zárt közösségben kizárólag az adott közösség tagjai láthatják. A platformra látogatók tehát csak akkor férhetnek hozzá ezekhez az adatokhoz, ha a zárt közösség tagjai. Ön eldöntheti, hogy engedélyezi vagy letiltja az Önnel való kapcsolatfelvételt (alapértelmezés szerint le van tiltva), de konkrét felhasználók letiltására nincs lehetősége.
 • A tematikus közösségekbe való tagfelvétel iránti kérelmének adatait kizárólag az adott közösségek moderátora láthatja. A moderátorok esetenként nem bizottsági, hanem külső munkatársak (adatfeldolgozók).

A profilban Ön által opcionálisan megadott személyes adatokat csak a platform regisztrált felhasználói láthatják. Felhasználói fiókjának adatvédelmi beállításai segítségével Ön meghatározhatja, hogy mely személyes adatai jelenhetnek meg más felhasználók számára.

 

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

A Futurium platform regisztrált felhasználójaként Ön módosíthatja vagy törölheti személyes adatait a platform felhasználói profil részében. Az Ön által posztolt tartalmak módosítására és törlésére is van lehetősége.

Ha kívánja, az adatkezelővel töröltetheti teljes profilját is. A platformon Ön által létrehozott tartalmak ezután anonimek lesznek.

Személyes adatai letiltását, helyesbítését és törlését a következő e-mail-címen kérheti: cnect-futurium@ec.europa.eu.

 

Elérhetőségi adatok

Ha Önnek bármilyen észrevétele, kérdése, aggálya vagy panasza van személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az adatkezelőhöz a következő címen:

DG CONNECT Unit R.3 „Knowledge Management and Innovative Systems” (Tudásmenedzsment és innovatív rendszerek)

Building BU25

B-1049 Bruxelles/Brussel

E-mail-cím: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjével is felveheti a kapcsolatot: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Nézeteltérés esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat a következő elérhetőségen: edps@edps.europa.eu.

További részletekkel az európai adatvédelmi tisztviselő által vezetett nyilvántartás szolgál: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu