Izjava o zaštiti osobnih podataka

Postupak obrade: platforma i zajednice Futuriuma

Voditelj obrade podataka: Relevantni odjel Europske komisije koji je osnovao i vodi zajednicu (relevantni odjel možete pronaći na stranici „O nama” ili u zaglavlju zajednice čiji ste član)

 Unutarnji izvršitelj obrade podataka: Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije – Odjel R.3.

Broj upisa: DPR-EC-00787

 

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto obrađujemo vaše podatke?
 3. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?
 4. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?
 5. Kako štitimo vaše podatke?
 6. Tko ima pristup vašim podacima i kome se oni otkrivaju?
 7. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 8. Podaci za kontakt

 

Uvod

Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na platformu Futurium i sve aktivnosti povezane s Futuriumovim zajednicama (npr. sudjelovanje na internetskoj platformi). U njoj se objašnjava zašto obrađujemo vaše osobne podatke, kako ih prikupljamo i postupamo s njima, kako ih štitimo, kako se upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših podataka. Europske institucije obvezale su se štititi i poštovati vašu privatnost. Budući da se ovom uslugom prikupljaju i dalje obrađuju osobni podaci, primjenjuju se posebna pravila o zaštiti podataka[1]. Platforma Futurium vlasništvo je Europske komisije; svakom Futuriumovom zajednicom upravlja relevantni odjel Europske komisije (relevantni odjel možete utvrditi na stranici „O nama” ili u zaglavlju zajednice čiji ste član). Za tehničke aspekte platforme zadužene su Glavna uprava Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) i druge glavne uprave.

 

[1] Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

 

Zašto obrađujemo vaše podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo i upotrebljavamo za upravljanje Futuriumovim zajednicama. Prikupljanje i upotreba vaših podataka omogućuje nam da vas učlanimo u zajednicu, da vam se obratimo u vezi s internetskim i izvaninternetskim aktivnostima koje se odnose na zajednicu i osiguramo da u njima sudjelujete te da imamo pregled nad različitim vrstama članova zajednica.

Obrada osobnih podataka za potrebe organizacije Futuriumovih zajednica i upravljanja njima zakonita je na temelju članka 5. točke (d) Uredbe (EU) 2018/1725 jer korisnik daje privolu prije nego što postane član. Svrha pojedinačnih zajednica Futurium i svih povezanih odluka politike detaljno je opisana na internetskim stranicama Futuriuma, na stranici o zajednicama, pod karticom „O nama”.

 

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za izradu vašeg računa na internetskim stranicama Futuriuma, koji vam omogućuje da sudjelujete u zajednicama na internetskoj platformi Futurium, te za organizaciju i upravljanje različitim zajednicama.

I. Podaci koji se prikupljaju od svih korisnika (članova ili nečlanova): IP adresa, koja se prikuplja samo zbog sigurnosnih razloga.

Administrator sustava dobiva vašu IP adresu ako nije sakrivena.

II. Za sve registrirane korisnike obrađuju se sljedeći podaci:

Obvezno

II. a) ime i prezime (iz računa EU Login)

II. b) adresa e-pošte (iz računa EU Login)

II. c) adresa internetske stranice s koje je korisnik posjetio stranicu i adresu posjećene stranice

II. d) vrijeme prijave

II. e) organizacija (ovisno o podacima koje je ispitanik dao pri kreiranju računa EU Login) (iz računa EU Login)

II. f) odjel (ovisno o podacima koje je ispitanik dao pri kreiranju računa EU Login) (iz računa EU Login).

Ti podaci postaju dio vašeg korisničkog računa.

Osim spomenutih obveznih osobnih podataka, svaki operativni voditelj obrade podataka može zatražiti dodatne osobne podatke. Operativni voditelj obrade podataka u tom slučaju može odlučiti prikupiti dodatne osobne podatke. Ti dodatni osobni podaci mogu se smatrati obveznima (ispitanik se bez njih ne može pridružiti zajednici) ili dobrovoljnima (ispitanik odlučuje hoće li dati podatke, ali njegovo sudjelovanje ne ovisi o tim podacima).

Primjeri takvih dodatnih osobnih podataka: grad i zemlja, fotografija, naziv poduzeća u kojem ispitanik radi, radno mjesto, sadržaj koji je objavio registrirani korisnik, motivacija za pridruživanje zajednici itd.

Registrirani korisnici platforme u svakom slučaju mogu iznositi dodatne informacije, od kojih neke mogu sadržavati osobne podatke:

 • članke
 • primjedbe
 • slike, tekstualne datoteke
 • poveznice, npr. na videozapise.

Napominjemo da Komisija ne traži niti očekuje da sudionici Futuriuma u svojim objavama u Futuriumovim zajednicama iznose sljedeće podatke o sebi ili trećim osobama: i. posebne kategorije podataka u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 („osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca”) ili ii. osobne podatke u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 11. Uredbe (EU) 2018/1725. Svako uključivanje tih vrsta osobnih podataka odgovornost je sudionika. Moderator može na temelju procjene konkretnog slučaja odlučiti izbrisati takve osobne podatke.

 

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Europska komisija čuva vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno da se obave daljnje radnje za određenu zajednicu Futurium, odnosno za rad zajednice i upravljanje njome. Vaši osobni podaci čuvat će se pet godina od vaše posljednje interakcije s platformom. Nakon toga će se obrisati, osim ako potvrdite da i dalje želite biti registrirani korisnik platforme.

Ako to zatražite, vaši će osobni podaci biti izbrisani i prije kraja petogodišnjeg razdoblja zadržavanja podataka (vidjeti podatke za kontakt u odjeljku 8. u nastavku).

 

Kako štitimo vaše podatke?

Svi podaci u elektroničkom obliku (e-poruke, dokumenti, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih vanjskih suradnika u skladu s Odlukom Komisije C(2006) 3602 od 16. kolovoza 2006. o sigurnosti informacijskih sustava kojima se koristi Europska komisija. Vanjski suradnici Komisije dužni su poštovati posebnu ugovornu odredbu pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije.

 

Tko ima pristup vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Svim osobnim podacima koje dostavite mogu pristupiti administratori internetskih stranica (osoblje Komisije) te prema potrebi drugi zaposlenici Komisije.

Ako imaju prava, vašim podacima mogu pristupiti i druge osobe:

 • Ako se kao registrirani korisnik učlanite u otvorenu tematsku zajednicu i/ili objavite sadržaj na platformi, vaše ime, prezime, organizacija i odjel (kako su navedeni u EU Loginu), profilna slika, ako ste je postavili, te sadržaj koji objavite vidljivi su svim posjetiteljima tih internetskih stranica. Ako ste se samo registrirali na platformu, ali niste poduzimali nikakve druge radnje, ti podaci nisu vidljivi posjetiteljima ni drugim korisnicima.
 • zatvorenoj zajednici vaše ime, prezime, organizacija i odjel (kako su navedeni u EU Loginu), slika profila, ako ste je postavili, te sadržaj koji ste objavili kao registrirani korisnik vidljivi su samo članovima te zajednice. Posjetitelji platforme ne mogu pristupiti tim podacima ako nisu članovi te zatvorene zajednice. Možete prihvatiti ili odbiti (to je zadana postavka) kontakt s drugim članovima, ali ne možete blokirati korisnike.
 • Moderatorima su vidljive informacije koje navedete u okviru zahtjeva za učlanjenje u bilo koju tematsku zajednicu. Ti moderatori mogu biti izvan Komisije (izvršitelji obrade podataka).

Dodatni osobni podaci koje navedete u profilu vidljivi su samo registriranim korisnicima platforme. Možete konfigurirati postavke privatnosti na računu i odrediti koji će od tih osobnih podataka biti vidljivi drugim korisnicima.

 

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao registrirani korisnik platforme Futurium, možete izmijeniti ili izbrisati osobne podatke u odjeljku profila na platformi. Možete izmijeniti ili izbrisati i sadržaj koji ste objavili.

Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, uputite ih operativnom voditelju obrade podataka (odjel Europske komisije koji upravlja vašom zajednicom) klikom na „Kontaktiraj voditelja zajednice”. Možete se obratiti i Glavnoj upravi CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

Za ostvarivanje prava ispitanika (pravo na povlačenje privole, pravo na pristup osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje, pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka i pravo na prenosivost podataka) obratite se operativnom voditelju obrade podataka (odjelu Europske komisije koji upravlja vašom zajednicom) klikom na „Kontaktiraj voditelja zajednice”. Možete se obratiti i Glavnoj upravi CONNECT (cnect-futurium@ec.europa.eu).

 

Podaci za kontakt

Ako imate primjedbi, pitanja, nedoumica ili pritužbi u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se:

– voditelju obrade podataka (relevantni odjel Europske komisije koji upravlja vašom zajednicom; zajednička e-adresa tog odjela dostupna je na stranici „O nama” ili u zaglavlju vaše zajednice).

ili

– unutarnjem izvršitelju obrade podataka, na adresu: DG CONNECT Unit R.3 „Knowledge Management and Innovative Systems”

Building Copernicus L-51 

B-1049 Bruxelles 

E-adresa: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Možete se obratiti i Komisijinu službeniku za zaštitu podataka: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

U slučaju spora pritužbe možete poslati Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: edps@edps.europa.eu.

Detaljnije informacije dostupne su u registru Komisijina službenika za zaštitu podataka: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hr