Prohlášení o ochraně osobních údajů: Platforma Futurium

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obsah

 1. Úvod
 2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
 3. Které údaje se uchovávají a zpracovávají?
 4. Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?
 5. Jak vaše údaje chráníme?
 6. Kdo má k vašim údajům přístup a komu je smíme zpřístupnit?
 7. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?
 8. Kontaktní údaje

Úvod

Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká platformy Futurium a všech aktivit souvisejících s komunitami Futurium (Futurium Communities) (např. účast na aktivitách platformy online). Prohlášení uvádí důvody zpracovávání údajů, jakým způsobem jsou údaje shromažďovány, jak je s nimi nakládáno a jak je zajišťována ochrana všech získaných osobních údajů. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům můžete vykonávat. Evropské orgány respektují a chrání vaše soukromí. Jelikož se v rámci této služby shromažďují a dále zpracovávají osobní údaje, vztahují se na ni specifická pravidla ochrany údajů[1]. Platformu Futurium vlastní Evropské komise. Komunity Futurium spravuje Generální ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) a další generální ředitelství Komise.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní informace shromažďujeme a využíváme pro účely správy komunit Futurium, které vytvořilo GŘ CONNECT, jiná generální ředitelství nebo výkonné agentury. Shromažďování a využívání vašich údajů nám umožňuje zjistit vám členství v komunitě, kontaktovat vás v souvislosti s online a offline aktivitami, které se dané komunity týkají, zajistit vám účast na aktivitách komunit a poskytuje nám to zároveň přehled o různých typech členů komunit.

K operacím zpracování osobních údajů pro účely organizace a správy komunit Futurium nás opravňuje čl. 5 písm. d) nařízení č. 2018/1725, neboť nám uživatelé při žádání o členství udělují souhlas. Účel dané komunity Futurium a veškerá související rozhodnutí o pravidlech jsou podrobně popsána v záložce „About“ („O nás“) na stránce Komunita, která je součástí webu Futurium.

Které údaje se uchovávají a zpracovávají?

Zpracováváme ty osobní údaje, které jsou nezbytné k vytvoření vašeho účtu na stránkách Futurium, jenž vám umožňuje účastnit se činnosti komunit internetové platformy Futurium, a pro účely organizace a správy jednotlivých komunit.

Pole, která musíte vyplnit při vytváření účtu:

 • jméno, příjmení
 • e-mailová adresa.

Tyto údaje se stanou součástí vašeho uživatelského účtu.

Správce systému obdrží vaši IP adresu, pokud není skryta.

Nepovinná pole, která při vytváření profilu můžete a nemusíte vyplnit, jsou například tato:

 • Místo: obec, země
 • Avatar nebo profilová fotka
 • Vaše témata a zájmy
 • Pracovní kontaktní údaje: název organizace, funkce.

Pole, která musíte vyplnit, chcete-li se stát členem některé z komunit:

Další osobní údaje mohou být shromažďovány ve chvíli, kdy se stáváte členem konkrétní komunity: Můžete být například požádáni, abyste poskytli informace o tom, co vás ke vstupu do komunity motivuje, či o svém vzdělání a profesních zkušenostech, relevantní pro danou komunitu.

Registrovaní uživatelé platformy mohou v vždy uvádět další informace, z nichž některé mohou obsahovat osobní údaje. Může se jednat například o:

 • články
 • komentáře
 • fotografie, textové soubory
 • odkazy, např. na videa.

Vezměte prosím na vědomí, že Komise nevyžaduje ani nepředpokládá, aby uživatelé projektu Futurium uváděli i) zvláštní kategorie údajů podle čl. 10 odst. 1 nařízení č. 2018/1725 (tj. „osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby“) nebo ii) osobní údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů podle článku 11 nařízení č. 2018/1725, které se týkají jich samotných nebo třetích osob v jejich příspěvcích v rámci komunit Futurium. Za zahrnutí veškerých těchto typů osobních údajů odpovídá sám uživatel. Výmaz takových osobních údajů smí provést moderátor, a to s přihlédnutím ke konkrétnímu případu.

Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

GŘ CONNECT uchovává vaše údaje po dobu, po kterou jsou nutné zajišťovat související opatření, tj. provoz komunity a související správu. Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu 5 let od poslední interakce s platformou. Pokud do té doby neobnovíte svůj zájem o registrované členství, budou vaše osobní údaje vymazány.

Výmaz vašich osobních údajů lze provést i před uplynutím pětileté lhůty na požádání (viz kontaktní údaje v části 8 níže).

Jak vaše údaje chráníme?

Všechny údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, soubory dat apod.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích smluvních dodavatelů souladu s pravidly Evropské komise zakotvenými v rozhodnutí ze dne 16. srpna 2006 [C(2006) 3602] o bezpečnosti informačních systémů užívaných v Evropské komisi. Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením týkajícím se zpracování vašich údajů jménem Komise.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu je smíme zpřístupnit?

Veškeré osobní údaje, které jste poskytli, jsou přístupné administrátorům internetových stránek (zaměstnanci Komise) a dalším zaměstnancům Komise v souladu se zásadou „vědět jen to nejnutnější“.

K vašim údajům mají přístup i jiné osoby, a to v závislosti na jejich přístupových právech:

 • Křestní jméno a příjmení a případně profilová fotografie registrovaného uživatele a dále obsah, který zveřejnil, se zobrazují všem návštěvníkům těchto internetových stránek, pokud se uživatel stal členem některé otevřené (tj. veřejné) tematické komunity a/nebo na platformě zveřejnil nějaký příspěvek. Pokud jste se na platformě pouze zaregistrovali a dále jste neprovedli žádné kroky, tyto údaje se návštěvníkům ani jiným uživatelům nezobrazují.
 • Křestní jméno, příjmení a případně profilová fotografie registrovaného uživatele a obsah zveřejněný v rámci uzavřené (soukromé) komunity se zobrazují pouze členům dané komunity. Pouzí návštěvníci této platformy k těmto údajům přístup nemají, pokud se nestanou členy této uzavřené komunity. Můžete si nastavit, zda chcete, aby vás mohli oslovovat ostatní členové (ve výchozím nastavení tato možnost aktivní není). Blokovat konkrétní uživatele nelze.
 • Informace, které jste poskytli při žádání o členství v některé z tematických komunit, se zobrazují moderátorovi dané komunity. Tito moderátoři nemusí být pracovníci Komise (zpracovatelé údajů).

Další osobní údaje, které jste uvedli v rámci svého profilu, jsou viditelné pouze registrovaným uživatelům platformy. Nastavení ochrany soukromí si můžete provádět sami z vašeho účtu a sami určit, které z těchto osobních údajů se budou ostatním uživatelům zobrazovat.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako registrovaný uživatel platformy Futurium můžete své osobní údaje upravovat nebo vymazat, a to přes svůj osobní profil. Upravovat nebo odstranit můžete též vaše příspěvky.

Můžete dále požádat správce údajů, aby odstranil váš profil. Obsah, který jste na platformě zveřejnili, pak bude anonymizován.

Zablokování, opravu nebo výmaz osobních údajů lze provést na požádání. Žádosti o takový zásah můžete zasílat na tuto e-mailovou adresu: cnect-futurium@ec.europa.eu.

Kontaktní údaje

S připomínkami, dotazy nebo stížnostmi ohledně shromažďování a používání osobních údajů se obracejte na správce údajů na této adrese:

Oddělení R.3 „Znalostní management a inovativní systémy“ GŘ CONNECT

Building BU25

B-1049 Brusel

E-mail: CNECT-FUTURIUM@ec.europa.eu

Obracet se můžete na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

V případě sporu lze stížnosti zaslat evropskému inspektorovi ochrany údajů: edps@edps.europa.eu.

Podrobnější informace najdete v rejstříku pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_cs